Japan

Shanghai Freemen Japan Co., Ltd
Umemura Bldg Hatagaya 3F, 2-6-5, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, Japan
+81-3-5333-0890
sfls@freemen.sh.cn

Our Tradeshows